לשכת שרות
 

 
לשכת שרות
 

             

אנו מציעים לשכת שרות לצורכי דווח רגולטורי, דווחים תקופתיים, חישובים שונים , אספקת נתונים וכו'.

חישובים הללו כוללים חישובי VAR , ניתוחי רגישות , וכל דו"ח בתחום סיכונים פיננסיים בכלל וסיכוני שוק בפרט, אשר נדרש מלקוחותינו.

בנוסף פרסם האוצר לאחרונה דרישות נוספות בנוגע למערך ניהול ובקרת סיכונים (לפתיחת החוזר לחץ כאן) ולתפעול ובקרת השקעות של גופים מוסדיים (לפתיחת החוזר לחץ כאן).
פרסומים הללו מדגישים את נושא הבקרה וניהול הסיכונים בקרב קהילית ההשקעות. במסגרת זו אנו יכולים לספק :

- שרות של ניהול סיכונים במיקור חוץ
- הנפקת דוחות וביצוע חישובים באופן תקופתי
- ייעוץ ובניה של מודלים ומתודולוגיות (ראה פתרון טריגונלאב בנוגע למדדי נזילות)

לטופס פניה לחץ כאן

 
     

Technical Assistance
Request for further information
 
 

legal notes  |  By XNET all rights reserved 2008