בנית מודלים ופתרונות מקצועיים
 

 

בנית מודלים - מעקב אחר מצב הנזילות
בנית מודלים מבוססי שיטות כמותיות לטיפול בסיכונים פיננסיים בשוק ההון, סוגיות של תמחור נכסים וכיוצא בזה.לדוגמא נושא המדדים לסיכוני נזילות כפי שהתבקשו ע"י אגף שוק ההון במשרד האוצר באמצעות חוזר מאוגוסט 2009. חברת טריגונלאב תתן פתרון ...
read morelegal notes  |  By XNET all rights reserved 2008