לשכת שרות
 

 

לשכת שרות
              אנו מציעים לשכת שרות לצורכי דווח רגולטורי, דווחים תקופתיים, חישובים שונים , אספקת נתונים וכו'.חישובים הללו כוללים חישובי VAR , ניתוחי רגישות , וכל דו"ח ...
read morelegal notes  |  By XNET all rights reserved 2008